Troubleshooting

We gaan er te makkelijk vanuit dat iedereen geleerd heeft om logisch en systematisch te denken. Dat is niet zo. Deze opleiding heeft tot doel om de cursist bewust te maken van het belang van bewust bezig

Procesinzicht.
Bewust omgaan met procesproblemen en inzicht in het belang van een snelle en blijvende oplossing van procesproblemen is de hoofddoelstelling van deze opleiding. Dit alles leidt tot een optimale procesbeheersing.

De opleiding wordt geheel aangepast aan de door u gebruikte processen

Cursusdoelstelling.
Binnen elk proces werken veel verschillende soorten systemen samen. Elk van deze systemen kan een processtoring veroorzaken. Tijdens de opleiding leert de cursist (om systematisch) procesproblemen te analyseren en met die kennis de bron van de storing te vinden. Alle procesonderdelen die invloed hebben op de kwaliteit van het eindproduct zullen we tijdens de opleiding analyseren. Het belang van een optimale balans tussen de verschillende instellingen is de rode draad die door de opleiding loopt. Het leren van het zo dicht mogelijk benaderen van de normlijn van elke procesparameter is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Cursusinhoud.
• Procesgericht denken
• Logisch denken
• Systematisch denken
• Procesparameters en hun invloed op het proces
• interpreteren van procesdata
• de procesonderdelen, welke problemen kunnen waar onstaan?
• Kwaliteit
• Door systematisch en logisch denken problemen oplossen
• Oorzaak of symptoombestrijding(nooit meer pleisters plakken)
• Communicatie

Cursusduur.
10 lessen van 2.5 uur