Extruderen

Extruderen is een vormgevingstechniek waarbij een vervormbaar materiaal door een matrijs geperst wordt. Extruderen is een continu of discontinu proces. In de matrijs zitten één of meerdere min of meer complex gevormde gaten die het uiteindelijk gevormde staafmateriaal, het extrusieprofiel, zijn vorm geeft. Dit kan een massief of hol profiel zijn. We spreken dan ook van “solids” en “hollows”.

Extruderen wordt in continuvorm veel gebruikt bij het vormen van kunststoffen. In de metaaltechniek wordt ook het discontinue extruderen toegepast. Er bestaat voor het continu extruderen van bijvoorbeeld aluminium een methode; deze heet “conformextrusie”. Bij deze methode wordt aluminiumgranulaat in een steeds smaller wordende opening ingebracht en door de wrijving op extrusietemperatuur gebracht, waarna het kan ontwijken door een matrijs. Op deze wijze maakt men onder andere hoogspanningskabels van aluminium. Extruderen wordt ook gebruikt bij de productie van verschillende soorten voedsel (m.n. pasta).

Scholten TAO leidt mensen in de kunststofverwerking op.

Hieronder een overzicht van de opleidingen Extrusie.