Extruderen II

Tijdens de opleiding worden (van grondstof tot en met het ingepakte produkt) het proces, de machine en mogelijke veroorzaker van procesproblemen belicht.
Dit doen we door de invloed van de verschillende procesonderdelen op de kwaliteit van het product in beeld te brengen.
De cursist heeft na de afsluiting van de opleiding inzicht in het extrusieproces en het omgaan met procesproblemen. Hij of zij ziet het verschil tussen proces en machineproblemen. het spreekt voor zich dat het voorkómen van problrmrn voorop staat. verder weet cursist hoe procesproblemen onstaan en hoe ze vroegtijdig te herkennen en te verhelpen zijn. We zullen tijdens de opleiding een aantal cases behandelen. Dit heeft tot doel om de cursist inzicht te geven in zijn eigen gedrag en reactie op de situatie.

Procesinzicht en bewust omgaan met procesproblemen en het belang van een snelle en blijvende oplossing is dan ook de hoofddoelstelling vandeze cursus.

Kunststofkennis

 • Kunststoffen algemeen
 • Wat zijn kunststoffen(amorf, kristallijn)
 • Moleculiare opbouw van kunststoffen
 • Toeslagstoffen als pigmenten, UV-stabilisatoren, warmtestabilisatoren enz.
 • Viscositeit en de invloed op het proces
 • Stromingsleer (hoe stroomt kunststof en waarom is dit belangrijk voor het eindproduct.
 • oriëntatie -axiaal en bi-axiaal verstrekken en de invloed hiervan op de materiaaleigenschappen
 • Relaxatie – krimp en krimpgedrag bij kunststoffen
 • thermische belasting (temperatuur vs tijd en de invloed van lucht en vocht op dit proces)
 • Invloeden vervuiling ( stof, vocht, enz.)
 • opslag en handeling van de kunststoffen en toeslagstoffen.