Extruderen III

We zullen tijdens de cursus van grondstof tot en met het afvoeren van het eindproduct de door uw bedrijf gebruikte kunststoffen, additieven, apparatuur, het proces en mogelijke veroorzakers van procesproblemen belichten. Ook zullen we de invloed van de grondstoffen en de verschillende procesonderdelen op de kwaliteit in beeld gaan brengen. Inzicht hierin zal er toe bijdragen dat de cursist een beter procesinzicht krijgt en mogelijke problemen kan voorspellen. U kunt hierbij denken aan de invloed van:

 • de gebruikte grond- en hulpstoffen
 • stromingsleer en de invloed van additieven
 • pomp- en mengwerking van de extruder
 • de invloed op het eindproduct van procescondities in de extruder zoals; temperatuur, druk, doorzet en frictie
 • het gedrag van de kunststof in de spuitkop
 • processnelheid
 • afkoelproces, enz.

De cursist moet na de afsluiting van de cursus inzicht hebben in het gedrag van kunststoffen voor, tijdens en na de verwerking. Hij of zij moet begrijpen wat de invloed is van additieven en hun invloed op het gedrag van kunststoffen tijdens en na de verwerking. Inzicht in het gedrag van kunststoffen en additieven tijdens en na de verwerking is dan ook de hoofddoelstelling van deze cursus.

Net als alle opleidingen van Poly-Knowledge heeft ook deze opleiding een “opleiden, implementeren en integreren” karakter. Dit betekent dat het geleerde direct naar de praktijk vertaald wordt. Bijvoorbeeld:
Opsmeltgedrag (opleiden)
> Schroefgeometrie (implementeren)
> Temperatuurinstellingen (integreren).

 • Kunststoffen algemeen (opfris)
 • Hogere kunststoftechnologie
 • Lezen van datasheets
 • Kristallisatie en de invloed op rek, trek en krimp
 • Moleculaire opbouw van kunststoffen in relatie tot de verwerking
 • Toeslagstoffen als pigmenten, UV-stabilisatoren, warmtestabilisatoren, enz en hun invloed op het proces en product.
 • Viscositeit en de invloed op het proces
 • Stromingsleer
 • Oriëntatie -axiaal en bi-axiaal verstrekken en de invloed hiervan op de materiaaleigenschappen
 • Relaxatie – krimp en krimpgedrag bij kunststoffen
 • Thermische belasting (temperatuur vs tijd en de invloed van lucht en vocht op dit proces)
 • Invloeden vervuiling ( stof, vocht, enz.)
 • Opslag en handeling van de kunststoffen en toeslagstoffen
 • Spuitkopconstructie -de rheometrie in de spuitkop en het belang van de juiste balans en afstelling
 • Spuitkopbehandeling
 • Volgapparatuur.
  We behandelen alle volgapparatuur, hun doel en hun invloed op de verschillende producteigenschappen en kwaliteitsaspecten
 • Proceskennis Kennis van het optimaliseren van alle instelmogelijkheden van de extruder en de onderlinge invloed van de instelmogelijkheden.
 • Koeling en de effecten op de eigenschappen en het eindproduct
 • Troubleshooting.
  Het leren logisch en analytisch oplossen van procesverstoringen en het belang leren inzien van de Big Picture.

12 bijeenkomsten van 2½ uur verdeeld over 24 weken.