Vervolg cursus BHV

In het Besluit Bedrijfshulpverlening staat aangegeven dat de kennis en aangeleerde vaardigheden ieder jaar opgefrist moeten worden. Hiervoor kunnen wij u een eendaagse cursus aanbieden waaraan in principe iedereen die in het bezit is van het Bedrijfshulpverlenersdiploma deel kan nemen.

Tijdens deze cursus worden alle aspecten van een BHV cursus nog eens behandeld. Doordat uit ervaring blijkt dat de cursisten de aangeleerde vaardigheden in praktijk willen brengen, zal een groot deel van deze cursus uit praktijk bestaan.

De vervolgcursus bestaat uit 1 dag van 09.00 tot 16.30 uur.

U ontvangt als klant een verklaring dat u aan deze vervolgcursus hebt deelgenomen. Indien gewenst kan deze cursus tevens in de engelse taal worden verzorgt (inclusief lesmateriaal).

De kosten
Op aanvraag

De cursus is inclusief lesmateriaal en deelnameverklaring