Spuitgieten I

De opleiding is een spuitgietopleiding die ontwikkeld is voor beginnend operators. Naast de theorie zal er ook veel aandacht zijn voor praktijk. Tijdens deze praktijkbijeenkomsten kunnen de cursisten door middel van opdrachten op een veilige en gestructureerde wijze ervaring opdoen met de machine en zijn besturing.

Na afloop van deze praktijkgerichte opleiding heeft de cursist kennis van de spuitgietmachine, zijn besturing en het proces. Hij of zij kan veilig werken en kan procesproblemen herkennen. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een diploma.

  • De spuitgietmachine
  • Start / stop procedures
  • Kunststoffen
  • Veiligheid
  • De verschillende parameters en hun doelstelling
  • Systematische procesopbouw
  • Het herkennen en oplossen van processtoringen (theorie en praktijk)
  • Kwaliteit

9 bijeenkomsten van 2½ uur en een examenbijeenkomst.